bus auto fiets
Naar boven
Blijf op
de hoogte
Menu
Blijf op
de hoogte

Update - Stand van zaken

Meierijstad geeft een vervolg aan het project Bunderse Hoek in Veghel

Het bestemmingsplan voor het woningbouwproject Bunderse Hoek in Veghel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad op 28 mei 2019 besloten.

Het bestemmingsplan maakt een woningbouwproject mogelijk dat ruimte biedt aan de bouw van maximaal 97 grondgebonden woningen; deels (sociale) huurwoningen, deels koopwoningen De wijk is gepland aan de oostzijde van de wijk Bunders, ook wel bekend als het Vissersweiland.

In 2017 heeft de bestuursrechter een eerder bestemmingsplan afgekeurd, omdat het bestemmingsplan niet voldeed aan een van de wettelijke vereisten. Dit gebrek is door de gemeente en de ontwikkelaars hersteld, zodat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld. Wethouder Eric van den Bogaard heeft vertrouwen in de onderbouwing van het uitbreidingsplan: “We hebben alle woningbouwplannen in kaart gebracht. Er is, gelet op de prognose van de woningbehoefte, nog voldoende ruimte voor dit plan en dit type woningen. De woningen kunnen echt niet elders in
Veghel op een inbreidingslocatie gerealiseerd worden; die locaties zijn allemaal al bezet. Met 19 sociale huurwoningen, 11 woningen middenhuur en/of betaalbare koop en 67 overige koopwoningen ontstaat bovendien een gevarieerde en veel betere mix dan in het vorige plan.”

Om belanghebbenden en belangstellenden te informeren over het bestemmingsplan organiseert de ontwikkelaar samen met de gemeente een informatieavond. Deze avond wordt gehouden op dinsdag 11 juni 2019 in de Stapperij, De Bunders 2 in Veghel. De avond begint om 19.30 uur. De gemeenteraad besluit op 28 juni 2019 over het plan.