bus auto fiets
Menu

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Voordat een nieuwbouwproject daadwerkelijk in verkoop gaat, is er aan “de achterkant” al heel veel gebeurd ter voorbereiding op de verkoop. Op deze pagina gaan wij in op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

nieuwbouw-investeringsvoorstel - 800x533.jpg

Investering

In het investeringsvoorstel wordt de eerste contractuele verplichting aangegaan met bijvoorbeeld een gemeente en/of andere partners zoals een corporatie of een andere projectontwikkelaar. In het voorstel worden de kaders van het nieuwbouwproject vastgesteld.

Wil jij meer weten over wie er betrokken is bij dit project of de status van dit project? 

Neem contact met ons op
archeologie-voor-nieuwbouwproject-2 - 800x579.jpg

Projectplan

Als alle partijen akkoord hebben gegeven op het investeringsvoorstel, gaan we aan de slag met het projectplan. In dit projectplan wordt gekeken naar de bestaande situatie van de grond en de beoogde ontwikkeling. Wat is er nodig om uiteindelijk te kunnen gaan bouwen?

In dit plan wordt onderzoek verricht naar het rijks-, provinciale- en gemeentelijke beleid, maar ook de bodemsituatie (is de grond schoon?), de archeologische historie van het gebied (zijn er bommen uit de Tweede Wereldoorlog of Romeinse overblijfselen aanwezig?), de watervoorzieningen (wat moet er aangepast worden om bijvoorbeeld woningen te kunnen voorzien van water?) en de flora en fauna (zijn er beschermde plant- en diersoorten aanwezig?).

nieuwbouw-plannen 750x750.jpg

Wat is het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Is de grond bijvoorbeeld bedoeld voor wonen, commerciële bedrijvigheid of landbouwdoeleinden? Om te kunnen gaan bouwen moet vaak de bestemming worden aangepast in een bestemmingsplanprocedure. Ook kan het gebeuren dat de bestemming wel hetzelfde blijft (van bijvoorbeeld woningen naar appartementen = wonen), maar dat een gebouw zodanig wordt aangepast dat er een omgevingsvergunning moet worden verleend die aansluit bij het bestaande bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk waarbij gekeken wordt naar het effect op de omgeving (mens en milieu).

Het college van burgemeester en wethouders verleent uiteindelijk een omgevingsvergunning. Zij krijgen hierin advies van de welstandscommissie; een onafhankelijke commissie benoemd door de gemeenteraad die de bouwplannen beoordeelt. Zij geeft advies op basis van het investeringsvoorstel, het projectplan en de ontwerpen. In het geval van een bestemmingsplan wijziging is het uiteindelijk de gemeenteraad die hierover beslist.

bouwen-van-nieuwbouwproject - 800x460.jpg

Naar het definitieve ontwerp

Om uiteindelijk het bestemmingsplan te wijzigen of de omgevingsvergunning te verkrijgen, worden er schetsen gemaakt van het bouwproject door een architect. Door feedback van alle betrokken partijen (zoals gemeente, corporatie, leveranciers, potentiële kopers) krijgen deze schetsen steeds meer vorm, van een voorlopig ontwerp naar uiteindelijk een definitief ontwerp

start verkoop 1.jpeg

Start verkoop en bouwen maar!

Op het moment dat het bestemmingsplan is gewijzigd, de omgevingsvergunning is verleend en het definitief ontwerp van het bouwproject gereed is, dan kan de kurk van de fles en kunnen we daadwerkelijk gaan starten met de verkoop.

Op het moment dat 70% van alle kavels, woningen en/of appartementen is verkocht, starten we met de voorbereidingen van de bouw en gaan we zo snel mogelijk starten met bouwen.

Wil je horen wanneer de verkoop start?

Blijf op de hoogte
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe

Update

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van dit project?

Blijf op de hoogte